Antydatowania zmian

Nadrzędnym celem zamierzonych zmian jest zatem usunięcie barier utrudniających podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie geologii i górnictwa, pobudzenie przedsiębiorczości oraz zwiększenie pewności ... 14-dniowego terminu, co powinno przeciwdziałać praktyce antydatowania stosownych rozstrzygnięć. ... To co dla młodego przedsiębiorcy jest poważną listą pytań (jak otwieranie i likwidacja spółek w różnych jurysdykcjach) dla doświadczonego jest automatyzmem przy tworzeniu struktur biznesowych i jeśli postawicie na porządku dziennym problem wytworzenia dokumentacji na potrzeby obrachunku, albo antydatowania zmian z przeniesieniem ... Antydatowanie 'Umowy użyczenia' Sprawa dotyczy 'umowy użyczenia' pojazdu na czas określony. W lipcu 2012 r. urzędnik gminny wezwał do siebie Prezesa OSP, któremu dał do podpisania przygotowaną już i podpisaną przez Wójta Gminy umowę użyczenia pojazdu pożarniczego. antydatowanie dokumentu - napisał w Sprawy karne: Witam. Kontrahent posłużył się w sprawie sądowej antydatowanym dokumentem, na którym widnieje mój podpis. Podpis ten został sfałszowany ale jest to tylko jeden z trzech podpisów na dokumencie. Samo sfałszowanie podpisu nic do sprawy nie wnosi. Muszę udowodnić, że dokument został antydatowany. Krzystek krytykuje biegłego [ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin JOLANTA KOWALEWSKA 22-03-2013. wyłoniony. Na dodatek w rozmowie z 'Gazetą' przyznał się do antydatowania dokumentu - w kwietniu wpisał datę 10 stycznia i zaznaczył, że zrobił to na polecenie zamawiającego. Słownik wyrazów bliskoznacznych do słowa antydatowanie. W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa antydatowanie znajdują się łącznie 2 synonimy.Synonimy te podzielone zostały na 1 grupę znaczeniową. Natomiast co do karalności antydatowania to mam wątpliwości, czy zawsze stanowi ono przestępstwo. Bo jeśli przyjąć, że wpisanie nieprawdziwej daty nie jest jednak podrobieniem lub przerobieniem dokumentu (art. 270 Kodeksu karnego), lecz poświadczeniem w nim nieprawdy (art. 271), to należałoby jeszcze dokonać oceny, czy ... Analiza przesłanek antydatowania – fałszowania dokumentów. Z przepisu Art. 270 KK nie wynika jasno, czy antydatowanie wypełnia znamiona fałszerstwa. Żeby to ustalić należy posłużyć się wykładnią i ustalić zakres obowiązywania tego przepisu. (28) As regards Harmonic's allegation concerning the breach of its right to offer price undertakings, it should be noted that Harmonic's argument is twofold: first, Harmonic alleges that it is not legally, practically […] of realistically possible for the Commission to retroactively backdate a price undertaking for a period of almost […] five years; second, Harmonic claims that on the one ... Otóż fakt antydatowania zmian w tabeli opłat bank tłumaczy… pomyłką pracownika, który 1 lipca przypadkiem wrzucił na stronę internetową jakiś wstępny projekt, zamiast „docelowego”. Bank zorientował się dopiero po dwóch tygodniach i wtedy pracownik wkleił na stronę internetową właściwą tabelę.

1. Okres czternastu lat, jaki upłynął od dnia wejścia w ...